Al meer dan 70 jaar ligt midden in het centrum van Emmen een prachtige dierentuin: Dierenpark Emmen. Het park neemt een warme plaats in de harten van de Emmenaren, maar is helaas zijn deze gronden nodig voor de ontwikkeling van Emmen Centrum op basis van het Masterplan Emmen Centrum 2003. Daarom is het noodzakelijk dat het dierenpark wordt verplaatst.

In het centrum komt een gebied vrij van ongeveer 12 hectare, dat opnieuw ontwikkeld zal worden. Om te bepalen hoe deze plek er straks uit moet zien, heeft het gemeentebestuur in 2007 in goed overleg met inwoners en andere belanghebbenden een visie ontwikkeld. Stedenbouwkundige en architect Ashok Bhalotra van het bureau KuiperCompagnons uit Rotterdam heeft dit proces begeleid.

Ashok Bhalotra vertelt hierover het volgende: "Vanaf het allereerste begin kregen we in de gesprekken met bewoners en bestuurders één duidelijke boodschap mee: 'koester het landschap en bouw het vooral niet vol'. In het park zijn we op zoek gegaan naar de sporen, herinneringen en verhalen die de dieren en het landschap daar achterlaten. Ruiken, zien en beleven van het dierenpark gaven ook ons een overtuiging. Dit landschap moet je omarmen en koesteren voor de komende generaties!"

Het park mag niet worden getemd en onzichtbaar opgaan in de omgeving. Het bijzondere karakter moet behouden blijven en worden beschermd, als een groene oase in de stad. Ze vormen een eigenzinnig en samenhangend geheel met het park. Sleutelwoorden zijn flexibiliteit en duurzaamheid. Deze overgang biedt veel inspiratie voor de verdere uitwerking.

De meest actuele informatie over dit project vindt u op de site van de gemeente Emmen.