Impuls voor economie

Door de Centrumvernieuwing Emmen stijgt de werkgelegenheid van de gemeente Emmen en deze regio. Er komen meer banen. Tijdens de bouwperiode, maar ook daarna. De aantrekkelijkheid van het centrum voor bezoekers neemt toe. Hierdoor zullen mensen het centrum van Emmen eerder bezoeken en hier ook meer geld uitgeven. Hierdoor zullen ook weer nieuwe banen ontstaan. Dit alles werkt ook positief door op de waarde van het bestaande vastgoed. Een aantrekkelijker centrum heeft ook een positief effect op de rest van de gemeente. Samen met de nieuwe vaarverbinding Erica-Ter Apel worden meer toeristen naar deze regio getrokken.

Gevolgen toeristische sector
- aantal dagtoeristen stijgt;
- toeristen zullen langer in deze regio blijven;
- toeristen gaan meer uitgeven, bestedingen nemen toe;
- verwachting is dat dit de regio 500 tot 700 extra arbeidsplaatsen oplevert;
- toename aantal Duitse bezoekers door de centrale ligging en steeds betere verbindingen met Duitsland.

Tijdelijke effecten werkgelegenheid
- de tijdelijke werkgelegenheid als direct gevolg van de realisatie van Atalanta bedraagt ruim 2.600
- arbeidsjaren, verdeeld over de jaren dat er wordt gebouwd;
- daarnaast worden er bij toeleverende bedrijven ook nog ruim 2.000 arbeidsjaren gecreëerd, waarmee het totale effect uitkomt op bijna 4.700 arbeidsjaren;
- uitgedrukt in (tijdelijke) toegevoegde waarde bedraagt dit in totaal circa € 277 miljoen.

Structurele effecten werkgelegenheid
- Atalanta genereert jaarlijks circa € 92 mln aan bruto bestedingen. Ruim tweederde hiervan komt ten goede aan de lokale economie in Emmen, eenderde komt vooral terecht in de rest van Drenthe. Het geld wordt uitgegeven aan het dierenpark, maar ook bijvoorbeeld in de horeca en voor overnachtingen.
- Het structurele werkgelegenheidseffect van Atalanta bedraagt 820 fte. Ruim de helft hiervan wordt in de gemeente Emmen gecreëerd. De overige extra werkgelegenheid komt terecht in de rest van de Provincie Drenthe (200 fte) en in overig Nederland (190 fte).
- Het overgrote deel van de extra werkgelegenheid en toegevoegde waarde in Emmen is directe werkgelegenheid bij het Dierenpark. In overig Drenthe komt het grootste deel van het effect juist van de bestedingen van bezoekers aan overnachtingen in hotels en andere type accommodaties (dit is een afgeleid effect van Atalanta). Voor overig Nederland komt het economische effect vooral voort uit de toeleveringsrelaties die bedrijven hebben met het Dierenpark (indirect effect).
- Atalanta heeft ook bredere (maatschappelijke) economische effecten op zijn omgeving. Deze zijn ook al in het kader van de afzonderlijk uitgevoerde MKBA onderzocht (en berekend). In kwalitatieve termen kan in ieder geval worden aangegeven dat de integrale gebiedsontwikkeling zorgt voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in de omgeving. Dit werkt onder meer positief door op de waarde van het bestaande vastgoed. Ook neemt de aantrekkelijkheid van het centrum voor bezoekers toe. Hierdoor zullen mensen het centrum van Emmen eerder bezoeken en hier ook meer geld uitgeven. Atalanta heeft tenslotte ook invloed op de bereikbaarheid van verschillende locaties in Emmen.

 

Doorwerking rijksbeleid

De centrumvernieuwing van Emmen draagt op meerdere punten bij aan het economisch rijksbeleid:
- stimulering van toerisme en meerdaags verblijf;
- bevordering van de export;
- ontwikkeling van kenniseconomie en daardoor het versterken van het innovatief vermogen van het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt;
- voorwaardenscheppend voor kwalitatief hoogwaardig woon- en leefklimaat;
- versterking van de ‘kennispieken’, met name energie, watertechnologie en sensortechnologie.

 

Economische cijfers en feiten gemeente Emmen

- ruim 40.000 arbeidsplaatsen, verdeeld over meer dan 8.000 bedrijven;
- 2e winkelstad van Noord Nederland en 18e winkelstad van Nederland;
- groter winkeloppervlak dan Haarlem, Maastricht en Zwolle;
- 19e winkelcentrum van Nederland qua diversiteit detailhandel;
- regio Emmen is goed voor een productie van € 8,9 miljard;
- Emmen heeft het grootste industrieterrein van Noord-Nederland;
- iIndustrie regio Emmen produceert meer dan € 3,2 miljard;
- 99% van de bedrijven valt onder het MKB;
- gemeente Emmen trekt jaarlijks ca. 6 miljoen dagtoeristen;
- Emmen-Centrum trekt jaarlijks ca. 9 miljoen bezoekers.