Duurzaamheid

Duurzaam en kwaliteit zijn leidraad voor de totale gebiedsontwikkeling Emmen-Centrum.

Enkele voorbeelden:

  • Nieuwe energiebronnen als zonne- en windenergie, aardwarmte en biomassa worden ingepast in de planvorming/gebiedsontwikkeling. Net als voorbeeldprojecten van innovatieve energiebronnen.
  • Duurzame ontwikkeling van vastgoed en de ontwikkeling van een duurzaam netwerk van leveranciers en afnemers.
  • Bestemming/inrichting Centrum-West wordt afgestemd op een duurzame waterwinning.
  • Binnen het innovatieve concept van dierenpark en theater heeft het theater een duidelijke meerwaarde.
  • Met een omvang van 100 x 250 meter zetten we in op een hoogwaardig, dynamisch centrumplein.
  • Hoogwaardige en bijzondere architectuur inzetten als attractie.
  • Krachtig stimuleren en verbinden van de creatieve sector en innovatieve bedrijven aan de planontwikkeling en planinvulling.